Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

elusive
6874 db2c
Reposted fromMerlinka Merlinka viakalus kalus
4785 457e 500
Reposted fromamatore amatore viapornozupa pornozupa
6847 4262
Reposted frompussyporn pussyporn
elusive
6343 b30d
Reposted fromdusielecc dusielecc viakalus kalus
1166 2ad4 500
Reposted fromamatore amatore
elusive
4217 2619
Reposted fromcalifornia-love california-love viakalus kalus
0825 fbe9

isso é legal -v-

Reposted fromamatore amatore viakalus kalus
elusive
7374 33ae
Reposted fromnataliablus nataliablus viadontforgetme dontforgetme
elusive
elusive
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viastarryeyed starryeyed
elusive
3621 6a67
elusive
wiadomo! <3
Reposted fromtimetolove timetolove viaoutoflove outoflove
elusive
„Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.”
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viapinkdress pinkdress
elusive
Jest tyle miłości w twym sercu, Mała,
że późny listopad w lipiec byś zamieniała.
— SDM, Jesteś
Reposted fromdys dys viasentymentalna sentymentalna
elusive
2261 fbd2 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra
elusive
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
elusive
4308 0bd0 500
elusive
7609 a15f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
elusive
elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl