Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

elusive
Powiedział mi kiedyś jeden psychiatra, że ze mną dlatego tak kiepsko, bo myślę sensualnie.
Nie intelektualnie.
Sercem myślę.
Nie głową.
Uczuciami się kieruję.
Instynktem.
Nie rozumem.
— J. Borszewicz
Reposted fromhisteryczna histeryczna viaBilora Bilora
elusive
Reposted frombluuu bluuu viaimpressive impressive
elusive
1303 c80e
Marlon Brando in Streetcar Named Desire
Reposted frompeper peper viamirabilia mirabilia
9529 4c36
Reposted fromtosiaa tosiaa via100suns 100suns

April 28 2017

elusive
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
Reposted fromniczegoniezaluj niczegoniezaluj viahouda houda
elusive
9818 8767
Reposted fromkitana kitana viaprettylitlleliar prettylitlleliar
elusive
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viayveee yveee
elusive
Chcesz pięknego życia? To zacznij od nowa, i od nowa, i od nowa aż dostaniesz to o co chodzi. Rób to, czego najczęściej się boisz, a ludzie boją się dwóch rzeczy: zaczynania nowego i kończenia starego. Lawirują pomiędzy nimi, bo może samo wyjdzie. Zwykle nie wychodzi.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
elusive
elusive
elusive
elusive
9932 320c 500
Reposted fromwombinka wombinka viahouda houda
9709 dc8e
Reposted fromKiro Kiro viastarryeyed starryeyed
elusive
0334 d171
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
elusive
0991 9491
Reposted fromcalifornia-love california-love
elusive
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viarudosci rudosci
elusive
elusive
6352 fe94 500
Reposted fromnoicoztego noicoztego via92feliks 92feliks
elusive
9963 8c57
touchme
Reposted fromdefinition-of-sex definition-of-sex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl