Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

elusive
6468 5777
Reposted fromsavatage savatage viaLaColie LaColie
4110 b682
Reposted fromcambellschicken cambellschicken viaLaColie LaColie
elusive
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viacover-my-eyes cover-my-eyes
elusive
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaSoulScream SoulScream
elusive
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaowieczka owieczka
elusive
0488 b0e0 500

Morrissey
June 1984

elusive
5458 7a5d 500
Reposted fromsilence89 silence89 viaszpaqus szpaqus
elusive
jesteś mi potrzebny gdy wszystko mi działa na nerwy, gdy cały ten świat mnie przerasta i było nie raz tak.
Reposted fromorchis orchis viasweetdream98 sweetdream98
elusive
i wtedy Ty wybaczasz moje wady,
wybaczasz błędy, rozumiesz moje sprawy i koisz nerwy, odbijam ten zepsuty świat gdy idę tędy z Tobą.
Reposted fromorchis orchis viasweetdream98 sweetdream98
elusive
1956 3c80
elusive
Reposted fromFlau Flau viasweetdream98 sweetdream98
elusive
5739 81ee
elusive
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaTheEvexe TheEvexe
elusive
8060 7d84 500
Reposted fromdelain delain viain-flagranti in-flagranti
elusive
1194 69dc
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaLuukka Luukka
elusive

Strach to czasem brzydka rzecz. Nie pozwala ci doznawać najpiękniejszych chwil. Będzie Twoim przekleństwem, jeśli go nie pokonasz

— Federico Moccia
elusive
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaswiatblondynki swiatblondynki
elusive
elusive
4746 a7a4
Reposted fromdusielecc dusielecc viashiawasedawa shiawasedawa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl