Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

elusive
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakaczebuki kaczebuki

September 22 2018

elusive
elusive
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaecrivain ecrivain
elusive
elusive
2227 7b09 500
.
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viamisieq misieq
elusive
To, co myślisz o sobie, ma o wiele większe znaczenie niż to, co myślą o Tobie inni.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viakudi kudi
elusive
Współczucie budzi się dopiero w chwili, gdy rozpoznajemy siebie w drugim człowieku, gdy uświadamiamy sobie, iż wszystko co dotyczy innego człowieka, może się przydarzyć również nam, dokładnie z taką samą siłą, z taką samą brutalnością.
Dopiero, gdy uświadamiamy sobie, że nic nas nie chroni, że możemy upaść równie nisko - wyłącznie wtedy - może się obudzić współczucie. Współczucie to nic innego jak strach o siebie.
— Delphine De Vigan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakudi kudi
elusive
6041 c83f 500
Reposted frommoai moai viakudi kudi
elusive
1052 c0bf
Reposted fromamatore amatore viashabbadoo shabbadoo
elusive
W życiu każdej kobiety przychodzi moment zdecydowania.

Wiemy, że pragniemy bliskości, nie dla samych przytulanek. Pragniemy rozdać to, co mamy wewnątrz.

I nagle wszyscy dotychczasowi chłopcy, pozostają chłopcami. A my potrzebujemy mężczyzny.

Tak samo zdecydowanego jak my same.
— #45
Reposted fromffina ffina viaKabaNewLife KabaNewLife
elusive
Zawsze można poznać ładną dziewczynę po tym, jak chodzi. Ładna dziewczyna kroczy, jakby do niej należał cały świat.
— Philippa Gregory
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKabaNewLife KabaNewLife
elusive
9530 f792
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaphotoola photoola
elusive
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet viaphotoola photoola
elusive
4432 0575 500
Reposted fromcorvax corvax viamysweetheartt mysweetheartt
elusive
8485 36a1 500
Reposted frombromba bromba viamelan melan
elusive
Reposted fromFlau Flau viairefu irefu
1569 d7b5
Reposted fromturquoise turquoise viakurwajegomac kurwajegomac
elusive
Musisz postępować tak, by odnosił wrażenie, że to on jest panem sytuacji. Daj mu się ścigać, lecz sama nigdy go nie goń. W sytuacjach kiedy możesz zrobić krok w jego stronę, lub uciec, zawsze uciekaj, lecz nigdy tak, by nie mógł Cię złapać.
— Philippa Gregory
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
elusive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl