Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

elusive
3557 26a0
Reposted fromkarahippie karahippie viajanuschytrus januschytrus
elusive

sawfinnickodairinhisunderwear:

dukeofnod:

"No you fool!! You could fall!!"

WHY IS THIS THE MOST ADORABLE THING THAT I’VE EVER SEEN

3543 6c38
Reposted fromleenlovely leenlovely viaFiodor11 Fiodor11
elusive
6346 0bf8
elusive
1208 ed73
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viasilence89 silence89
elusive
6139 31dc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasilence89 silence89

February 27 2017

elusive
8660 6885
Reposted fromlittlefool littlefool vianewbeginning newbeginning
elusive
0232 f714
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
8472 81a9
Reposted fromtwice twice vialaparisienne laparisienne
0733 7da7
Reposted fromwankymind wankymind vialaparisienne laparisienne
elusive
elusive

Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
elusive

Nie chcę związku, chcę wpadać do Ciebie raz na jakiś czas, posłuchać o prozaicznych, codziennych sprawach, pograć w gry wideo, nic nie mówić innym o tej pokręconej relacji, być wolną, ale jednak Twoją, Ty wolny, ale jednak wierny mi. A pewnego dnia po prostu nie wyjdę. Zatrzymasz mnie pod kołdrą, za rękę, nadgarstek czy co tam, i prześpimy jeszcze trochę, szkołę, ważne spotkania, innych ludzi. Obudzimy się inni, uświadomieni, że z tego może wyjść coś dobrego. Zjemy śniadanie. Zawiążę Ci  krawat i zapnę marynarkę.

— nieważne
elusive
1226 d284
Reposted fromIzumiRivas IzumiRivas vialaparisienne laparisienne
elusive
3019 bfb2
Reposted fromEkran Ekran viaheartbreak heartbreak
elusive
1997 6221
Reposted fromkrzysk krzysk viamendel mendel
elusive
elusive
7055 f571
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaszydera szydera
elusive
Nieśmiałość to skutek poczucia własnej niższości, mniejszej lub większej.
— Jane Austen - Rozważna i romantyczna
Reposted frompsychodelicja psychodelicja viasindaniel sindaniel
elusive
5428 6acc
Reposted fromlittlefool littlefool viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl