Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2018

elusive
0648 5964 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
elusive
7003 51b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMakeMePurr MakeMePurr
elusive
6177 04f2
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBroko Broko
elusive
1476 962e
Reposted from4777727772 4777727772 viaBroko Broko
elusive
2804 313e 500
Reposted fromimaybebad imaybebad

June 28 2018

elusive
Chodzi o to, co robimy dla siebie nawzajem.
— facebook
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viaoutoflove outoflove
elusive

June 23 2018

elusive
5524 bfbd 500
elusive
elusive
8197 5ff1 500
Reposted frommoai moai viapannakies pannakies
elusive
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus viagabor gabor
elusive
Play fullscreen
nie chcę przygód
ja Ciebie mam, 
Ciebie mam,
największa przygodę jaka zesłał mi Pan ♥
Reposted fromthesmajl thesmajl viaIriss Iriss
elusive
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianothingwrong nothingwrong
elusive
2657 b8d3 500
Reposted fromdead-zireael dead-zireael viapannakies pannakies
7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viasectum-sempra sectum-sempra
elusive
We Change At Night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoll oll
elusive
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianissena nissena
elusive
1199 000d 500
Reposted fromteijakool teijakool viajemkartofle jemkartofle
elusive
0962 2128
Reposted fromEtnigos Etnigos viaTuptol Tuptol
elusive
7533 d3ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaSoulwood Soulwood
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl