Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

elusive
4983 cdbd 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaarkhira arkhira
elusive

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

elusive
elusive
9180 7fed
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viakotfica kotfica
elusive
elusive
0016 fbc0 500
elusive
2621 1380

Buongiorno

Reposted fromamatore amatore viagosialap gosialap
1704 c907 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viacatchmelater catchmelater

June 21 2017

elusive
3404 3a55
elusive
1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajossie jossie
elusive
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viaoutoflove outoflove
elusive
4734 415a
Reposted frombylejaka bylejaka viailoveyou iloveyou

June 20 2017

elusive
4984 040c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajamaicanbeat jamaicanbeat
elusive
8844 dadc 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viakoloryzacja koloryzacja
elusive
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
elusive
5228 624c
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viakoloryzacja koloryzacja
elusive
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.
— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromBotwinka Botwinka viaBloodEve BloodEve
elusive
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viadontforgetme dontforgetme
elusive
6617 80ad
Reposted fromkarahippie karahippie viakrzysk krzysk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl