Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

elusive
Reposted frombluuu bluuu

November 02 2018

elusive
kiedyś chciałabym tak po prostu poczuć, że jestem dla kogoś najważniejsza. że uśmiecha się dzięki mnie, że mogę na niego liczyć zawsze. chciałabym mieć świadomość tego, że ktoś mnie kocha całym sercem, że wiąże ze mną poważne plany i martwi się o mnie. chciałabym, żeby ktoś w ciągu dnia zastanowił się co robię. żeby wieczorem nie mogąc zasnąć i wpatrując się w sufit ktoś po prostu o mnie pomyślał. żeby ktoś dostrzegł, że jestem wyjątkowa, że to właśnie mi chce oddać połówkę swojego serca i dedykować każdy oddech. chciałabym być szczęśliwa.
— grozisz_mi_xd.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viaonlywithu onlywithu
elusive
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
elusive
Reposted frombluuu bluuu
elusive
7987 c4ae 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
elusive
im bardziej jesteś szczęśliwa, tym bardziej potrafisz cieszyć się szczęściem innych.
— prawda.
Reposted fromaggape aggape viaupinthesky upinthesky

October 28 2018

3940 6d57

Maceo (via Kurt Schlatzer)

elusive


my mind
elusive
Gdybym teraz mógł zacząć życie od nowa, zacząłbym od szukania szczęścia, a następnie, gdyby to było możliwe, ochroniłbym je pancerzem i już niczego innego bym tak nie pragnął przez całe życie.
— Jaume Cabre
Reposted frompasazerka pasazerka viajustmine justmine
elusive
6714 6369 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaikari ikari
elusive
9432 141c 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaeazyi eazyi
elusive
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
elusive
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
elusive
"Chodzi właśnie o to, żeby się nie przyzwyczaić, bo przyzwyczajenie to koniec. Chodzi o to, żeby nigdy nie nabrać rutyny, bo rutyna to koniec."
— Marek Hłasko
elusive
1564 0e99
Reposted from4777727772 4777727772 viaagp agp
elusive
3765 a17e
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaawakened awakened
elusive
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viaLusia Lusia
elusive
8422 e39a 500
Reposted fromparafina parafina viasanders sanders
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viarosses rosses
elusive
Reposted fromoll oll viasanders sanders
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl